+90 (322) 351 71 43

mail@inparaf.com

Anasayfa / Blog / Depo Yönetimi

Depo Yönetimi

Depo yönetimi en genel tanımıyla; envanter yönetimi, hammadde, yarı mamul ve mamullerin stok yönetimi ve sevkiyat yönetimi gibi unsurları içinde barındıran çok kapsamlı bir süreçtir. İşletme, ister üretici ister satıcı olsun, depo yönetimi, kar maksimizasyonu için en önem verilmesi gereken süreçlerden biridir.

Peki, doğru bir depo yönetimi yapmak için gerekli elementler nelerdir?

Öncelikle depo olarak kullanılacak alanın amaca uygun seçilmesi ve projelendirilmesi gerekmektedir. Üretim ya da sevkiyata yönelik yapılacak depolama alanları farklı coğrafi ve projelendirme özellikleri içerir. Deponun merkezi ya da yerel olup olmaması da yer seçiminde önemli rol oynar. Lojistik performans doğru bir seçimle artacaktır.

Amaca yönelik depo tasarımı iş akışında dolayısı ile verimlilikte en önemli etkendir. Blok düzeni, kullanım amacı ve ürün öncelikleri baz alınarak tasarlanır. İdeal miktarda ve düzende ürün yerleşimi, arz ve talebin dengesinde önemli rol oynar.

Depolamada kullanılan raf sistemleri projelendirilirken, iş akışı ve alanın en akılcı şekilde kullanımı sağlanmalıdır. İş akışında gelecekte olması muhtemel değişiklikler önceden düşünülmeli ve proje bu esneklikle hazırlanmalıdır. Kullanılan malzeme kaliteli ve dayanıklı olmalı, ürün ve insan güvenliği birinci dereceden önem taşımalıdır.

İyi bir yazılım programı kullanılmalı, üretim, planlama, sevk gibi süreçler birbiriyle bağlantılı hale getirilmelidir. Verilerin izlenebilir hale gelmesi sayesinde yeni stratejiler üretmek mümkün olacaktır. Üretilen ya da satılan malın sektörel özelliklerinden kaynaklanan raf ömrü, sezonluk dalgalanmalar gibi riskler, verilerle oluşturulan yeni stratejiler ile avantaja dönüştürülebilir.

Sonuç olarak, iyi bir depo yönetimi  ve doğru projelendirilmiş bir depo, üretim ve satışla koordineli yürütülmesi gereken, maliyetlerin düşürülmesi ve işletmenin kar elde etmesi için elzemdir.